Etikettarkiv: Strandskydd

Godtycklighet

Enligt 7 kap. 13§ miljöbalken gäller strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag. Någon närmare definition av vattendrag ges inte varken i lagen eller i förarbeten till lagen. Gällande praxis är att alla vattendrag oavsett storlek eller vattenflöde ger upphov till strandskydd. Även bäckar och rännilar som inte redovisas i lantmäteriets kartmaterial, eller som bara är vattenförande under en viss tid av året, till exempel vi snösmältning är vattendrag. Till och med grävda diken räknas in i begreppet vattendrag.

Vattendraget på bilden har 2 stränder som ger upphov till 200 meter strandskyddad mark!

Vattendraget på bilden har 2 stränder som ger upphov till 200 meter strandskyddad mark!