Etikettarkiv: kommunal kompetens

Vattenbrist

Med jämna mellanrum dyker det upp artiklar I våra dagstidningar som handlar om vattenbrist. Grundvattennivåerna har aldrig varit så låga som nu hävdar man. På Gotland har man redan brist på vatten. Vissa kommuner inför bevattningsförbud på somrarna.

Budskapet är att vi måste förbereda oss för den vattenbrist som är på väg. Befolkningen i Sverige skall gradvis vänja sig av med att betrakta rent vatten ur kranen som något självklart. En sådan process tar naturligtvis tid. Många artiklar under lång tid, och en gradvis vridning av medvetandet måst till för att få en hel befolkning skall kunna ta till sig budskapet utan något nämnvärt ifrågasättande. Samtidigt är det vetenskapens uppgift att ständigt höja kraven på dricksvatten, och sänka gränsvärden för diverse olika förekomster av ämnen som med all sannolikhet alltid funnits i det vatten människor har druckit. Mänskligheten har ju med nöd och näppe klarat sig de ca två hundra tusen åren fram till att länsstyrelsernas miljöavdelningar fick kontroll på verkligheten.

I de flesta länder i världen är dricksvatten endast tillgängligt på flaska. Vatten från vattenledningssystemet duger till att tvätta kläder och för personlig hygien, men inte att dricka. Vi har fått lära oss från våra Spanien och Thailandsresor att man inte skall dricka vattnet ur kranen. Det är skönt att resa iväg till solen några veckor, men det är förbannat skönt att komma hem till Sverige igen, där vi är trygga i vår välfärd, och vet att saker fungerar. Som att spola upp et glas kallt friskt vatten ur kranen.

I Sverige har vatten alltid varit lätt tillgängligt. Varje gård hade en egen brunn, med klart och friskt källvatten som dög till dricksvatten utan att det behövdes några reningsprocesser. I Stockholm byggdes den första vattenledningen i mitten på 1800 talet. Kommunala vattenledningssystem byggdes ut under 1900 talets andra hälft. Vattenledningarna var på den tiden gjorda av järnrör, till skillnad från idag när vi använder plast. Oavsett så är livstiden på den ledningsnät som byggts under 60-70 talet på väg att ta slut. Det börjar bli vanligt med vattenläckor, och det förekommer till och med att dricksvattnet blir infekterat och ger magsjuka.

Kommunerna har tagit betalt för vattenledningarna under en period av 50-60 år. Det är ju klart att det var en investering när ledningsnätet byggdes ut, men den har antagligen betalat sig med multiplar av 1000 med tanke på nätens livslängd. Så nu har kommunerna enorma fonder för att uppgradera ledningsnäten. För det lär kosta multum i dagens penningvärde, då speciellt eftersom i princip inget underhåll har gjorts under alla dessa år.

Tyvärr är inte människans hjärna skapt för att kunna hantera förlopp som sträcker sig över flera generationer. Och speciellt inte de amöbor vi får möjligheten att välja mellan när det är kommunalval. Pengarna för vattenledningsnäten har spenderats på andra roligare saker inom den kommunala kompetensen. Det är ju som bekant roligare att bygga nya monument över sig själv än att förvalta något som alla ändå tar för givet.

Vi i Sverige betalar ca 70% av allt värdeskapande i skatt. För dessa pengar får vi välfärd tillbaka. Välfärd är som en dubbelbottnad låda, där man kan stoppa in i stort sett vad som helst. Välfärden växer ständigt, i vart fall om man ser på vad den kostar. Välfärd är speciellt till för efterkrigsgenerationerna. Det är de som är flest numerärt i Sverige, och har flest röster, därmed måste alltså mest välfärd tillfalla dem.

Det är för dem folkhemmet har byggts, de som fick bidrag för att de skulle kunna bygga sig ett eget hem i utkanten av staden. Vatten och avlopp grävdes ner och vägar asfalterades i den svenska idyllen. Pensionssystemen var gynnsamma, med ATP poäng som vida överstiger vad som någonsin har betalats in i systemet. Finns det inte pengar när det är dags, så får kommande generationer betala. Vi har ju solidaritet i det här landet. Dessutom är det ju gynnsamt när det börjar dra ihop sig till val att alltid ha något nytt lockbete i välfärdslådan.

Senare generationer måste nu köpa dessa egnahem för belopp ingen har möjlighet att betala av under en livstid. Och detta för att finansiera den välfärd som tidigare generationer blivit lovade. Ändå vill inte pengarna räcka till eftersom efterkrigsgenerationerna tycks leva i evighet.

Vatten på flaska är redan en stor marknad. Många unga barnfamiljer väljer redan att köpa sitt dricksvatten på flaska för att vara på den säkra sidan. Precis som när Neste ville öka sin försäljning av bröstmjölksersättning i Afrika, kan vi nu höra samma propaganda om dricksvatten. Och ju fler kommuner som drabbas av magsjukeepidemier på grund av dricksvattnet, så kommer marknaden bara att öka. Så inget ont utan att det har något gott med sig.

En uppväxling av priset på dricksvatten från 0,06 öre/m3 till ja vad kostar en flaska vatten idag. Köper du den på bensinstationen så får du betala 20 kr för en halv liter. Det blir skall vi se:

1 liter kostar då 40 kr. En kubik är 1000 liter vilket ger det facila priset av 4000 kr per kubik. En prisökning på sexhundrasextio tusen procent (660000%). Om vi säger att värdeskapandet är ganska högt i att fylla en flaska med vatten, så får staten in otroligt mycket pengar på detta. 10 miljoner människor dricker ca 2 liter var per dygn, vilket blir 20 miljoner. 20 miljoner a 40 kr blir då 80 miljoner per dygn. 80 miljoner per dygn i 365 dagar blir 29200 miljoner! 70% av 29200 miljoner blir 20440 miljoner kommer in i skatt.

Nästan för bra för att vara sant. Det är helt enkelt för bra för att inte genomföras. Tänk så mycket välfärd vi kan skapa för de extra pengar statskassan skulle få in. Tänk hur många enkla jobb det skulle räcka till.

För det är väl ingen som på alvar tror på vattenbrist i Sverige? Vi är 10 miljoner människor i hela landet. Lika många som det bor i Moskva, som inte har vattenbrist. Vi är 22 människor per km2 i Sverige. I Hongkong bor det 7,4 miljoner människor på en yta av 1,4km2. Men där måste man köpa sitt dricksvatten på flaska. Vi har 386000 km strand och kust i Sverige, som motsvarar 38m strand per person. Vi har två enorma sötvattenreservoarer i Vänern och Vättern plus alla andra sjöar. Sverige har 100 000 sjöar som är större än 1 hektar.

Kommunerna kommer att sälja ut vattenledningsnäten till privata aktörer, när kostnaderna börjar skena. Och då till företag som har sina säten utanför Sverige. Kommunerna får in ett engångsbelopp, som kan ödlas iväg på något lovvärt.

Tjeckien sålde sitt vattenledningsnät till franska Veolia. Med nätet sålde man även en generell rätt att ta betalt för förbrukat vatten. Det innebär att även de som har egen brunn i Tjeckien måste betala en avgift till Veolia för det vatten man förbrukar enligt en schablon.

Och alla ni som köper villor i mångmiljonklassen. Tråkigt att ni inte fick med någon infrastruktur!

Snacka om att gå över ån efter välfärd!

Godtycklighet

Enligt 7 kap. 13§ miljöbalken gäller strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag. Någon närmare definition av vattendrag ges inte varken i lagen eller i förarbeten till lagen. Gällande praxis är att alla vattendrag oavsett storlek eller vattenflöde ger upphov till strandskydd. Även bäckar och rännilar som inte redovisas i lantmäteriets kartmaterial, eller som bara är vattenförande under en viss tid av året, till exempel vi snösmältning är vattendrag. Till och med grävda diken räknas in i begreppet vattendrag.

Vattendraget på bilden har 2 stränder som ger upphov till 200 meter strandskyddad mark!

Vattendraget på bilden har 2 stränder som ger upphov till 200 meter strandskyddad mark!