Vad är det som är skyddsvärt

Vattendraget på bilden har 2 stränder som ger upphov till 200 meter strandskyddad mark!

Vattendraget på bilden har 2 stränder som ger upphov till 200 meter strandskyddad mark!

Vad det är som är så skyddsvärt i området kring gamla hjulspår från skogsmaskiner eller grävda diken kan diskuteras, men ett troligt skyddsobjekt i den svenska modellens nyckelbiotop är arten bankus balansus, som snabbt skulle vissna ihop om den inte närdes av ständigt stigande fastighetspriser.