månadsarkiv: december 2014

Kokbok för depression a la 30-talet

Vad är det som driver börsen och bostadspriserna på den Svenska Marknaden till ständigt nya höjder? Är det den allmänna stagnationen i alla de ekonomier som är våra exportmarknader eller är det för att Ryssland kränker vårt luftrum och territorialvatten? Är det för att vi har regeringskris eller för att vårt skolsystem har krackelerat. Är det för att närmare hälften av Sveriges befolkning snart är pensionärer.Företagens bokförda goodwill överskrider med multiplar av 10 det bokförda egenkapitalet.

Riksbanken kan inte sänka räntan mer, så nästa steg är att staten börjar trycka pengar.

Är det ett recept från tidigt 1900 tal på en hederlig depression som som man följer. Hyperinflation krig fascister och arbetslöshet, det bara vibrerar i luften.

Vi får hoppas att riksbanken, finansinspektionen och regeringen??? vet vad dom gör. Förr var det regeringen med finansministern som var ”ansvarig” för landets ekonomiska stabilitet. Nu har politikerna kommit på ett sätt att späda ut ansvaret mellan riksbanken och finansinspektionen. Alltså kan man gå den enklaste vägen utan att känna någon oro. Det finns ju alltid två andra parter att skylla på.

Godtycklighet

Enligt 7 kap. 13§ miljöbalken gäller strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag. Någon närmare definition av vattendrag ges inte varken i lagen eller i förarbeten till lagen. Gällande praxis är att alla vattendrag oavsett storlek eller vattenflöde ger upphov till strandskydd. Även bäckar och rännilar som inte redovisas i lantmäteriets kartmaterial, eller som bara är vattenförande under en viss tid av året, till exempel vi snösmältning är vattendrag. Till och med grävda diken räknas in i begreppet vattendrag.

Vattendraget på bilden har 2 stränder som ger upphov till 200 meter strandskyddad mark!

Vattendraget på bilden har 2 stränder som ger upphov till 200 meter strandskyddad mark!